Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Central Digitális Média Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9, Cg.:01-09-199016, adószám: 25087886-2-41) 2019. december 31. napján beolvad a Central Médiacsoport Zrt.-be (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048280; adószám: 25087910-2-41).

Tájékoztatjuk, hogy a jogutódlás a jogszabályok erejénél fogva automatikusan, külön cselekmények megtétele nélkül következik be. A jogutódlással a Central Digitális Média Kft. megszűnik, általános jogutódja a Central Médiacsoport Zrt. lesz.

A beolvadással a Central Digitális Média Kft. jogai és kötelezettségei, így a teljes fennálló szerződésállománya is a Central Médiacsoport Zrt.-re száll át. Amennyiben a Társaságukkal olyan fennálló szerződése van a Central Digitális Média Kft.-nek, amelynek hatálya a beolvadást követő időszakra átnyúlik, úgy az Önök társaságát és a jogutód társaságot (Central Médiacsoport Zrt.) továbbra is ugyanaz a szerződés jogosítja és kötelezi, mint amely szerződés az Önök társasága és a Central Digitális Média Kft. között létrejött. Az itt hivatkozottak tekintetében külön is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy beolvadást követően a vonatkozó számla kiállítója – saját nevében és saját javára – a Central Médiacsoport Zrt. lesz.

A beolvadással a Central Digitális Média Kft. termékei a Central Médiacsoport Zrt.-be kerülnek át. A változás nem érinti az értékesítéssel érintett médiatermékek körét és az értékesítésének a folyamatát sem.

A korábbi Central Digitális Média Kft. termékekre a beolvadást követően a Central Médiacsoport Zrt., mint sajátjára szerződik, ennek megfelelően a számla jogosultja és kiállítója a Central Médiacsoport Zrt. lesz. A korábbi Central Digitális Média Kft. szolgáltatásokat a beolvadást követően tehát a Central Médiacsoport Zrt. nyújtja.

A Central Médiacsoport Zrt. hirdetésértékesítési tevékenysége a fent hivatkozottak szerint annyiban változik, hogy a korábbi Central Digitális Média Kft. termékekre a beolvadást követően a Central Médiacsoport Zrt. a saját nevében és javára szerződik.

A Central Médiacsoport Zrt. hirdetésértékesítési ÁSZF-ben a jelen tájékoztatás szerinti változás átvezetésre kerül. A Hirdetésértékesítési Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteknek megfelelően a Central Médiacsoport Zrt. a weboldalon a hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal korábban, figyelem felhívás mellett közzéteszi a fentiek szerint módosított ÁSZF-et. A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja a jogát arra, hogy a módosított ÁSZF hatálybaléptetésének időpontja elváljon a beolvadás tényleges megtörténtének időpontjától.

Tájékoztatjuk, hogy kapcsolattartó kollégáink továbbra is változatlan módon állnak az Önök rendelkezésére.

Kérjük, hogy rendszereikben a jelen tájékoztatás szerinti változásokat szíveskedjenek átvezetni.

Kérjük, hogy esetleges kérdéseik esetén, keressék bizalommal az eddig kapcsolattartójukat!

Budapest, 2019. november 29.

 

Varga Zoltán vezérigazgató
Central Médiacsoport Zrt.



Címkék: